Hem destinat una part de les nostres dependències a activitats de caràcter formatiu, seminaris, presentacions i/o conferències.

euro-logo-259
 
igal-euro