Consultoria firal especialitzada

  • Un 80% dels expositors no gestionen eficaçment els contactes obtinguts durant la fira. Vegi com el podem ajudar a maximitzar la seva assistència a fires i a explotar tot el seu potencial en futures ocasions.