Financera i comptable

  • Assessorament i gestió comptable per a societats i empreses individuals, donant suport al departament comptable del client. Revisió del tancament de l’exercici, preparació i presentació dels llibres oficials de comptabilitat al Registre Mercantil.
  • Traspàs d’apunts comptables per a pimes i professionals. Tancaments periòdics.
  • Valoració econòmica de societats i empreses.
  • Gestió de la tresoreria i nformes de cash-flow.
  • Implantació de comptabilitat analítica.
  • Outsorcing financer i comptable a la oficina del client.