Processal

 • Processal civil i Mercantil:
  • Procediment ordinari, verbal i monitori
  • Procediment de Jurisdicció Voluntària
  • Incidents
  • Mesures cautelars i/o provisionals
  • Processos especials
  • Execucions judicials

 • Processal Penal:
  • Instrucció
  • Diligències prèvies i urgents
  • Procediment abreujat
  • Judici Ràpid
  • Judici per delictes lleus
  • Procediment de Menors
  • Delictes de violència sobre la dona

 • Processal Administratiu:
  • Recursos ordinaris i contenciosos administratius