Laboral

  • Assessorament i gestió en matèria laboral en totes les seves facetes: alta empresa, contractació, altes i baixes treballadors, càlcul i confecció de nòmines, quitances, indemnitzacions, tramitació TC1/TC2...
  • Implantació de plans de retribució flexible.
  • Gestió del Règim Especial de Treballadors Autònoms.
  • Expedients de regulació d'ocupació
  • Assistència i defensa, en col·laboració amb professionals especialitzats.